Select Page
Vigtig info / Important info for service packets
Published on: August 8, 2022

This message will follow in English below the Danish section:

Danish Session:

Kære Kunde.

Vi håber alle har det godt og har nydt dit hjem i Alanya denne sommer.

Alanya Best Service har gennem de sidste +15 år haft fornøjelsen af at udføre service og betalinger for vores kunder. Vi har virkelig nydt at arbejde sammen med jer. Gennem den senere tid har vores fokus ændret sig til handel med ejendomme samt opførelse af nye komplekser, og dermed er det tid til, at vi lukker vores servicedel.

Derfor er vi kede af at måtte meddele, at vi fra slutningen af september 2022 ikke længere vil tilbyde serviceaftaler.

Lad os starte med at sige, at vi er meget kede af, at I ikke fik disse oplysninger fra os, før du modtog en mail fra en af vores partnere, der tilbød jer at overtage tjenesten. Det var bestemt ikke sådan vi planlagde vi ikke at kommunikere dette!

Vi er opmærksomme på, at dette kan være ubelejligt for dig, og for at sikre, at vi hjælper dig med at komme videre på den bedste måde, har vi talt med andre servicevirksomheder, som gerne vil tilbyde tilsvarende service. Se venligst flere detaljer i slutningen af denne mail. Skulle du ønske at lave andre arrangementer selv, vil dette naturligvis være fint med os, men vi ønskede ikke, at nogen skulle være uden et alternativt tilbud på service.

Medmindre du fortæller os andet, vil vi bede virksomhederne om at kontakte dig for at finde den bedste aftale fremadrettet. Da der er tale om selvstændige virksomheder, skal der indgås nye servicekontrakter mellem dig og dem. Fristen for at fortælle os, at du har lavet andre arrangementer, er den 15. september.

Jeres tilgodehavender er stadig i sikkerhed hos os, og mellemværende vil enten blive sendt til jeres bankkonto eller overført til dit nye serviceselskab, når vi er sikre på, at alle regninger er betalt inklusive vand og el.

Vi vil gerne oprigtigt takke dig for at have tillid til, at vælge os som din partner i årenes løb og ønsker dig alt det bedste i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte os enten ved hjælp af info@alanayabestservice.com eller via de telefonnumre, der er tilgængelige på vores hjemmeside.

Vores forslag til partnere:

Kontaktoplysninger til Alanyahomex Service:

Alanyahomex Service

Tlf.: 0090 532 7428404

E-mail: info@alanyahomex.com

Web: www.alanyahomex.com

Kontaktoplysninger til Leadermanagement Service:

Leadermanagement

Tlf.: +90 538 942 23 09

E-mail: info@leadermanagement.com.tr

Web: http://leadermanagement.com.tr/

English session

Dear customer.

Hope all are doing good and have been enjoying your home in Alanya this summer.

During the last +15 years, Alanya Best Service have had the pleasure of doing service and payments for our customers. We really have enjoyed working with you. Slowly our company has changed into Real Estate and Construction of new apartments, and thus it is time for us to close the service part.

Thus, we are sad to inform you that as of end September 2022, we will no longer be offering service packets.

Let us start by saying that we are very sorry you did not get this information from us before you received a mail from one of our partners offering you to take over the service. This is not how we planned to communicate this!

We are aware that this may be inconvenient for you, and to ensure we assist you moving on the best way, we have talked to other service companies who are there to take over the service. Please see more details in the end of this mail. Should you wish to make other arrangements yourself, this will of course be fine with us, only we did not want anyone to be without an alternative offer for service.

Unless you tell us otherwise, we will ask the companies to reach out for you for finding the best agreement going forward. As these are independent companies a new service contracts need to be made between you and them. Deadline for telling us you have made other arrangements will be September 15st.

Your deposit is still safe with us, and it will either be sent to your bank account or transferred to your new service company when we are sure all bills have been paid including water and electricity.

We want to sincerely thank you for trusting us to be your partner during the years and wish you all the best in the future.

Should you have any questions related to this, feel free to contact us either using info@alanayabestservice.com or via the phone numbers available at our website.

Suggestion for Partners:

Contact information for Alanyahomex Service:

Alanyahomex Service

Phone: 0090 532 7428404

E-mail: info@alanyahomex.com

Web: www.alanyahomex.com

Contact information for Leader Management:

Leader Management

Phone: +90 538 942 23 09

E-mail: info@leadermanagement.com.tr

Web: http://leadermanagement.com.tr/